Dofinansowanie do termomodernizacji
Dodane przez Redaktor dnia Maj 11 2012 08:47:35
Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej og?osi? nabór wniosków na dofinansowanie przedsi?wzi?? termomodernizacyjnych. Dofinansowanie to dotyczy wszelakich dzia?a? termomodernizacyjnych i takich, które zmniejsz? zu?ycie energii, m.in. instalacji systemów solarnych. NFO?iGW b?dzie rozpatrywa? projekty zarówno indywidualne (min. 2 mln z?) oraz grupowe (min. 5 mln z?). Nabór wniosków b?dzie przeprowadzany w dniach 18-31 maja 2012r..