Nowy zestaw solarny Lemet
Dodane przez Redaktor dnia Czerwiec 26 2012 11:05:33
W cenniku Lemet obowi?zuj?cym od 1 czerwca 2012, znajdziemy nowy zestaw solarny ze s?onecznymi kolektorami pró?niowymi. Nowy zestaw ZS300-44R jest doskona?ym rozwi?zaniem dla rodzin licz?cych od 4 do 6 osób.