Zwiekszona pula na dotacje NFO?iGW
Dodane przez Redaktor dnia Lipiec 19 2012 13:03:42
W zwi?zku z ogromnym zainteresowaniem na dop?aty do zakupu instalacji kolektorów s?onecznych, Zarz?d Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej postanowi? zwi?kszy? pule ?rodków przeznaczonych na ten cel z 300 mln z?otych na 450 mln z?otych. To wspania?a informacja zarówno dla instalatorów, jak i osób decyduj?cych si? na monta? instalacji.