Ko?czy si? dotacja
Dodane przez Admin dnia Luty 21 2014 00:59:38
Wyczerpuj? si? powoli ?rodki na kredyty z dotacj? NFO?iGW udzielane przez banki na podstawie umów o wspó?pracy. Przypominamy, ?e aby kupi? kolektor z 45 % dop?at?  warto szybko podj?? decyzj?.